POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pragniemy Państwa zapewnić, iż firma „Trener Łukasz Modzelewski z siedzibą w Białymstoku” w pełni respektuje i szanuje prawa użytkowników i klientów wynikających z ochrony danych osobowych i ochrony prywatności w sieci. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

W niniejszym dokumencie, znajdą Państwo wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, celu i rodzaju pozyskiwanych danych, sposobie i zakresie ich przetwarzania, w szczególności o ich udostępnianiu oraz o procedurach związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych, prawach użytkownika oraz formach kontaktu z administratorem. Korzystając z tej strony akceptujecie Państwo zapisy niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies. 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego www.shop.truebodybuilding.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Łukasz Modzelewski prowadzący działalność gospodarczą pod firma Trener Łukasz Modzelewski, ul. Wiejska 8/ 77, 15-352 Białystok.

2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

1) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

2) uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

3) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

4) dokładne i aktualne,

5) nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,

6) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

7) bezpiecznie przechowywane,

8) nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH, PRZECHOWYWANIE  DANYCH ORAZ ICH UDOSTĘPNIANIE.

 

1. Rodzaj i cel przetwarzania danych osobowych

1.1. W celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest podanie w procesie zakupowym następujących danych osobowych:

1) Imię i nazwisko, adres dostawy, adres rozliczeniowy, adres e-mail i numer telefonu;

2) Do wystawienia faktury VAT konieczne jest podanie nazwy, adresu oraz numeru NIP firmy.

1.2. W celu realizacji zwrotu środków, w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy, gdy płatność nastąpiła za pobraniem konieczne jest podanie numeru rachunku bankowego na jaki dokonamy zwrotu środków. Przy płatności online lub tradycyjnym przelewem zwrotu dokonamy w taki sam sposób i na taki sam rachunek z jakiego otrzymaliśmy wpłatę.

1.3. W celu utworzenia konta Klienta oraz wyświetlania historii zamówień konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail.

Podsumowując, wyżej wymienionych danych osobowych używamy w celu przetwarzania Twoich zamówień złożonych w sklepie internetowym, ich realizacji oraz praw z nich wynikających.  Jednocześnie będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji jak i wyświetlania historii zamówień oraz wszelkich Twoich ustawień dokonanych po zalogowaniu do konta Klienta i nie będziemy ich używać do żadnych innych celów. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych do celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie opisanych wyżej danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia.

2.  Przechowywanie danych. 

Będziemy przechowywać dane osobowe jedynie przez zasadnie potrzebny okres, mając na względzie takie potrzeby, jak udzielanie odpowiedzi na zapytania związane z zamówieniem i rozwiązywanie problemów, rozpatrywanie reklamacji, spełnianie wymogów obowiązujących przepisów prawa jak również wykonywania roszczeń cywilnoprawnych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.  Oznacza to, że możemy przechowywać dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zainteresowany zaprzestał korzystania ze strony. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte ze wszystkich naszych systemów.

3. Udostępnianie danych i ich przetwarzanie  w sposób zautomatyzowany

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników osobom lub instytucjom trzecim. Celem prawidłowego świadczenia  usług oferowanych przez Administratora, informuję, że Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim tj.: firmie obsługującej transakcje płatnicze, firmom kurierskim i firmom dostawczym, firmom obsługującym hosting, firmie świadczącej usługi księgowe oraz innym firmom świadczącym usługi dla Administratora i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Powierzone dane osobowe będą wykorzystywane w celu w jakim zostały zebrane. Każde przekazanie danych osobowych będzie realizowane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych lub innych instrumentów prawnych. 

Administrator może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z rozporządzeniem RODO. W przypadku naruszenia Regulaminów obowiązujących naszych odbiorców, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów.

Ponadto Administrator informuje, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowania i postaw.

 

III. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW/KLIENTÓW

Administrator informuje, że przysługują Państwu następujące prawa:

1. Prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji;

2. Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych;

3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, np. w celach marketingu bezpośredniego lub w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się dla naszych prawnie uzasadnionych celów;

4. W odniesieniu do danych przekazanych nam w sposób automatyczny – prawo do otrzymania tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do ich przekazania bezpośrednio do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe („prawo do przenoszenia danych”);

5. W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych;

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

Uprawnienia, o których mowa powyżej możecie Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami Administratorem: „biuro@truebodybuilding.pl”.

IV. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES 

1. W ramach naszego sklepu internetowego stosujemy tzw. pliki cookies. Używamy ich w celach statystycznych o ruchu na naszej stronie oraz do personalizacji naszych usług. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator sklepu interentowego.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika serwisu oraz w celu optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa sklepu internetowego. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika jak również posiadają przypisany numer.

5. Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

6. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy różne ich rodzaje:

a) umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. wykorzystywane do uwierzytelniania / zalogowania użytkownika do naszego sklepu internetowego,

b) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służące do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

c) statystyczne – służące do zliczana odwiedzin naszej strony, statystyk dotyczących użytkowania naszego sklepu internetowego. Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w naszym sklepie internetowym najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania strony zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu.

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki stron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybrany przez niego sposób, tak aby blokować całkowicie automatyczną obsługę plików cookies, blokować wybiórczo pliki cookies pochodzące z określonych stron / aplikacji / serwisów  internetowych bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Jeżeli jednak użytkownik nie wyłączy zapisywania plików typu cookie w jego przeglądarce, oznacza to jego zgodę na zapisywanie ich na komputerze.

8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.

9. Informacje na temat ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach obsługi technicznej ich producentów. Dodatkowe / rozszerzone informacje o technologii cookies znajdziecie Państwo na zewnętrznych stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu lub w pomocy swojej przeglądarki.

10. Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji zawartych na stronach internetowych serwisu.

 V.  ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z usług sklepu internetowego, klient akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z gromadzeniem/ przechowywaniem danych, prosimy pod adresem:  biuro@truebodybuilding.pl